การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน 412 อัตรา

วันและเวลารับสมัคร
สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ในเว็บไซต์ www.egat.co.th