ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการ และลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

สมัครทาง website ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://hospital.wu.ac.th/hr/#/ https://hospital.wu.ac.th/hr/#/ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-17 ธันวาคม 2564