โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันราชการ เวลารับสมัคร ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่ง กายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ) กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน เท่านั้น