มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 4 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 เมษายน พ.ศ.2565 ตามขั้นตอนนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ https://forms.gle/CEEzznhk9W4sWz1S8 ผ่าน Google forms
  2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. แนบไฟล์หลักฐานในการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
  4. หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณพรนภัส ไพรแก้ว 087-8533351 ในเวลาราชการ