งานเด่นวันนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายวัน 10 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายวัน 10 อัตรา

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0-4253-2141-2 ต่อ 102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ดำเนินการสอบ ในวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (แล้วแต่คณะกรรมการจะ กำหนด) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกในวันที่ 28 มกราคม 2565