สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

  1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตราว่าง 1 อัตรา
  2. ชื่อตำแหน่ง พนักงานโยธา อัตราว่าง 2 อัตรา
  3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร อัตราว่าง 3 อัตรา
  4. ชื่อตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 1 อัตรา
  5. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร อัตราว่าง 4 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร