โรงพยาบาลชื่นชม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ