โรงพยาบาลโกสุมพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ในวัน และเวลาราชการ (12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร