ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กำหนดวันและสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 750 หมู่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
– ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
– สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-953-197