วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 26 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4229 5407