โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 500 หมู่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (โทร. 045-312764, 084-828-8311, 081-679-7160)