สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

  1. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 1 อัตรา (โรงพยาบาลนายูง)
  2. ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา (โรงพยาบาลหนองหาน)
  3. ชื่อตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 2 อัตรา (สสอ.เมืองอุดรธานี,สสอ.บ้านดุง)
  4. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (โรงพยาบาลบ้านผือ)
  5. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา (โรงพยาบาลเพ็ญ)
  6. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา (โรงพยาบาลเพ็ญ)
  7. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (สสอ.ประจักษ์ศิลปาคม)
  8. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา (โรงพยาบาลบ้านผือ)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขขอยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และหน่วยบริการเจ้าของตำแหน่ง(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 – วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 ในวันเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร