โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา
และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 (ตึกใหม่) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น หรือสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ตาม http://61.7.145.190/officer/job/ ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ สามารถดที่เว็บไซต์ www.sirinthornhospital.go.th (ข่าวรับสมัครงาน) หรือสอบถาม ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 043 267 041-2 ต่อ 1076

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร