สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) ชั้น 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0 4351 1280
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น