โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 32 อัตรา

  1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
  2. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม
  3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัคร งาน” ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร