โรงเรียนนารีนุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

-ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนนารีนุกูล
-ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ