สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารกำลังคน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ที่ชั้น 1 ห้องงานบริหารกำลังคน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)