โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก – อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ