กองบิน 23 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 23
ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม 2565 เวลา 0830 – 1500 (พัก 1200 – 1300) เว้นวันหยุดราชการ