วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

รับสมัครวันที่ 14-20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เว้นวันหยุดราชการ