โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดเว็บไซต์ www.kkh.go.th/hrm/ https://www.kkh.go.th/hrm/ เลือกหัวข้อ “สมัครงานออนไลน์” และค้นหาหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”