สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 042-240-459, 042-223-461