โรงพยาบาลโพนทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลโพนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
1 ตำแหน่ง พนักงานเปล กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 1 อัตรา
4 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย จำนวน 1 อัตรา
5 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย จำนวน 1 อัตรา
6 ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
7 ตำแหน่ง พนักงานนวดไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
8 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  1. ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบถามเพจโรงพยาบาลโพนทราย)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถติดต่อ ขอยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ
หรือสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 043 595073 ต่อ 130