โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับสมัครสอบวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.) ตามขั้นตอน