วิทยาลัยเทคนิคลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 6,410 บาท/เดือน

2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 8,340 บาท/เดือน

3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 6,410 บาท/เดือน

4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 6,410 บาท/เดือน

5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 6,410 บาท/เดือน

6 ตำแหน่ง คนงานแม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 5,340 บาท/เดือน

** อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น **

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 15 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ่ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง