โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หรือ สมัครออนไลน์โดย ดาวน์โหลดใบสมัครและแนบหลักฐาน ส่งมาที่ E-mail itipol1142@gmailcom ติดต่อโทร 089-2626182 นายอิทธิพล อินถา (ครู) ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 25-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)