ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เลขที่ 83 หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดในการสมัคร โทร. 054-829768 (งานอำนวยการ)