โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องอำนวยการ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เลขที่ 250 หมู่ 1 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15-27 ตุลาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ติดต่อสอบถาม โทร 086-4297213, 053-721513