โรงเรียนสารภีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ยื่นใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม www.sarapee.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 – วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564