โรงพยาบาลสารภี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสารภี ตั้งแต่วันที่ 11-21 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ