มณฑลทหารบกที่ 35 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 3 อัตรา

ผู้สมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารฉบับจริงได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 35 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น