มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 8 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัสดุและยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-054244
* รับสมัครจนครบอัตรา