กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องรับรอง กองบังคับการ กองบิน 3 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2565 ในวันเวลาราชการ โทร.02534 0000 ต่อ 4 2918 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบิน 3 (www.wing3.rtaf.mi.th)