สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2565 ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)