สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 70 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 581 6454 ต่อ 202