วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 9 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 9 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bcnnon.ac.th และยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (งานการเจ้าหน้าที่) เลขที่ 47/99 หมู่ที่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ 0 25653136 ต่อ 12 , 20