โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ของอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ