สำนักงาน พมจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกองทุน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารรับรอง วุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 อาคารหลังใหม่ ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร