องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 14 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ http://aypao.thaijobjob.com http://aypao.thaijobjob.com/