โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ 2 วิธี
1) กรณีสมัครด้วยตัวเอง ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ( ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. )
2) กรณีสมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/hr.metta (HR Metta) กรอกใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานการ สมัคร แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครแบบด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน (ใบสมัครจะยึดวันที่สมัครตามเลขที่ลงรับหนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสำคัญ)
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 035-388700-2, 034-225518, 035-321244 ต่อ 5117