โรงพยาบาลบางไทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 อัตรา

โรงพยาบาลบางไทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3537-1029-30