มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 46 อัตรา

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้อง 320301 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)