โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www. facebook.com/hr.metta (HR Metta) พร้อมส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์โดยจัดส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) มาที่งานทรัพยากรบุคคล อาคาร อำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (ใบสมัครจะยึดวันที่ตามเลขที่ลงรับหนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสำคัญ) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3438 8700 – 2 0 3422 5818 0 3432 1244 ต่อ 5117