สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเพชบุระ (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัคร : ต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ )