กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา

การรับสมัครสอบ
– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
– ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
– ตามขั้นตอนใน https://slf.thaijobjob.com https://slf.thaijobjob.com/