กรมพิธีการทูต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมพิธีการทูต กระทรวงการ ต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ **โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้