บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครเข้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.หัวหน้างานบริหารงานกลาง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติสาตร์/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยงข้อง

2.หัวหน้าส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์(คปณ)

3.หัวหน้างาน ส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.หัวหน้าส่วนประสานงานและบริหารการจัดส่ง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาจัดการโลจิสติกส์ (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

5.หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6.ผู้จัดการฝ่ายตลาดและการขาย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด สาขาเศรษฐศาสตร์) สาขาจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.หัวหน้าส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.หัวหน้างาน ส่วนพัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร ผู้สนใจสมัครโปรดดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th https://www.thpd.co.th/index.php/th/ หรือ กรอบใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง(EMS) มาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒณะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ในวันเวลาปกติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564