สำนักงานเขตบางกะปิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางกะปิ ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร