เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครพนักงานจ้าง 53 อัตรา

เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครพนักงานจ้าง 53 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ