โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัครในวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ กลุ่มงานครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย